ซื้อ-ขาย....ทั้งหมด

04.04.2014 โคที่เข้าร่วมงาน KPS LIVESTOCK AUCTION ครั้งที่ 1

15.03.14 งาน KPS LIVESTOCK AUCTION ครั้งที่ 1

21.01.2013 ราคากลางโคพันธุ์กำแพงแสน ปี 2556

23.11.2012 สมาคมฯประสานงานในการซื้อ-ขายโค ปี 2555

23.11.2012สมาคมฯจัดหาโคให้แก่โครงการ SML ท่ามะกา กาญจนบุรี

ี รายละเอียดข้อตกลง

 

 

กลับหน้าแรก

 

สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เลขที่ 11 ม.4 ถ.จันทรุเบกษา ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
034-997 100-1   มือถือ 081-942-8013 034-997 101 kpsbeef@hotmail.com