ติดต่อสมาคมฯ

 

 

 

  
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน และตลาดกลางโคเนื้อกำแพงแสน

ที่ตั้ง

• เลขที่ 11 ม.4 ถ.จันทรุเบกษา ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 

• 034-997 100-1   มือถือ 081-942-8013

โทรสาร

• 034-997 101

อีเมล

kpsbeef@hotmail.com


แผนที่การเดินทาง